หน้าแรก
  :: บู๊ชหูแหนบ
อีซูซุ 250 หน้า
อีซูซุ 250 หลัง
อีซูซุ ทีเอฟอาร์ หน้า
อีซูซุ เอ็นพีอาร์ หลัง
 
มิตซูบิชิ แอล 200 หลัง
 
  :: บู๊ชปีกนก
มิตซูบิชิ แอล 200 36 มิล. ล่าง
อีซูซุ เคบีแซด บน และล่าง